Om Uttale.no

Uttale.no er ment å være en ressursbank for både lærere og studenter. For læreren vil PowerPoint-presentasjoner, studentdiktater og lenker til relevante Kahoot!-er være av interesse. Studentene vil finne mest nytte av Øv hjemme (Quizlet-er), hvor de kan øve inn lydene på egen hånd.

Det anbefales å lese Uttaleundervisning - Fra teoretisk innsikt til praktisk anvendelse for innsikt i grunnleggende begreper og metode som ligger bak oppleggene. Den vitenskapelige teorien bak opplegget finner du også litt om i masteroppgaven «Perceptual Acquisition of Norwegian Close Rounded Vowels by Mandarin Chinese Learners of Norwegian» (2013).

Bak uttale.no står Cecilie Slinning Knudsen. Hun er universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hun har tidligere undervist i norsk for utlendinger og norsk som andrespråk, og hun har holdt flere foredrag og seminarer om uttaleundervisning.

Uttaleopplegget var tema i en bloggpost for fagbloggen Språkprat i mars 2017.

I et kapittel i boka Andrespråksopplæring for nyankomne ungdommer: Tilnærminger for mestring og myndiggjøring har Cecilie Slinning Knudsen bidratt med et kapittel om uttaleundervisning som problematiserer om lærer og innlærer skal jobbe mot å oppnå «innfødtlik», aksentfri uttale eller om målet heller bør være å utvikle funksjonell uttale. Bevisstgjøring av valg og muligheter for innlæreren står sentralt i kapittelet.

Bilder

Illustrasjoner av Anita Reinås Dahle.

Hvor annet ikke er oppgitt, er bilder hentet fra https://pixabay.com/

Tverrsnittene av taleorganene er hentet fra https://calst.hf.ntnu.no/calst.