Lenker

Her finner du flere måter å øve på norsk uttale: CALST

Her finner du mye nyttig informasjon om norsk grammatikk: www.grammatikk.com

Multisensorisk uttaleundervisning: http://snorreks.com/norskuttale/

Norskkurs på nett: https://www.ntnu.edu/learnnow/

Norwegian on the web trinn 1: https://www.ntnu.edu/web/now/info

Norwegian on the web trinn 2 (under utvikling): https://www.ntnu.edu/now2

Ordbok (bokmål og nynorsk): http://ordbok.uib.no/