Kurs og seminar

1. Foredrag: Uttaleundervisning (1 time)

Uttaleundervisning og praktiske tips. Meningsdrevet uttaleundervisning. Ymse tips og ressurser.

2. Kurs: Uttaleundervisning og teori (2 timer)

Teori og praksis. I tillegg til alternativ 1 inneholder alternativ 2: Hvordan undervise i uttale? Hva påvirker uttale? Kræsjkurs i fonetikk og fonologi. Undervisningsmetoder. Historie.

3. Seminar: Uttaleundervisning (3 timer)

Teori, prakis og workshop. I tillegg til det du får i alternativ 2, inneholder alternativ 3 en workshop. Her utforskes digitale verktøy under veiledning. Samarbeid og utvikling av egne opplegg i grupper.

kontakt@uttale.no