P-B

Noen få språk, som arabisk og somali, har noe så uvanlig som mangel på /p/ i sitt lydinventar. Dette gjør det vanskelig for dem å høre forskjell på for eksempel «par» og «bar». Du har nok hørt dem uttale p-er som b, eller kanskje til og med f? Her finner du et undervisningsopplegg for disse elevene/studentene!

Merk: Valgene av ord til Quizlet er basert på hvor enkelt det er å forklare ordene versus behovet for et greit antall ord. I tillegg var det her ekstra viktig å ha lydene både først, i midten og sist i et ord fordi det gir litt forskjellig realisering av lydene.