Ø-Å

Denne presentasjonen repeterer ø-lyden, men setter den nå i kontrast med å-lyden. Å-lyden er en av de ekstra utfordrende lydene fordi den kan skrives med både o og å.

Presentasjonen begynner som en typisk presentasjon med forklaring, knagger og minimale par. Etter «Øv!» finner du noen slides som tar for seg de vanligste reglene for når du skriver å eller o, samt noen viktige unntak. Jeg har delt det opp slik så lærere kan velge om de vil undervise i både uttale og skriveregler med en gang, eller dele det opp i to økter.

Quizlet fokuserer på lydforskjellene og ikke staveforskjellene, med de viktige unntakene ”rødt” og ”rått”. Rødt er høyfrekvent ord, så jeg valgte å ta med dette paret for bevisstgjøring av både staving og uttale. Kahoot har flest ord fra presentasjonen, men også noen ord fra Quizlet. Det samme gjelder studentdiktaten.

Lykke til!