Diftonger

Diftonger er to forskjellige vokaler i samme stavelse. De vanligste diftongene i norsk er <ei>, <øy> og <au>, og i tillegg har vi <ai>, <oi> og <eu>. Diftonger har stor dialektal variasjon. For eksempel kan i sau uttales både som [sæʉ] og [søʉ] (og uten diftong, [søʋ]). Presentasjonene i denne seksjonen må derfor ses som veiledende og ikke rettledende.

Les mer om diftonger her.