Æ-Ø

I denne presentasjonen ser vi på forskjellen mellom æ og ø. Denne er ekstra utfordrende fordi lyden æ skrives med både æ og e. Det kan du lese litt mer om her (https://medium.com/uttale-no/uke-6-æ-og-ø-ccc5272be2db)

Presentasjonen begynner som en typisk presentasjon med forklaring, knagger og minimale par. Etter «Øv!» finner du noen slides som tar for seg de vanligste reglene for når du skriver æ eller e, samt noen viktige unntak. Jeg har delt det opp slik så lærere kan velge om de vil undervise i både uttale og skriveregler med en gang, eller dele det opp i to økter.

Quizlet fokuserer på lydforskjellene og ikke staveforskjellene, med de viktige unntakene ”her” og ”der”. Dette er høyfrekvente ord, så jeg valgte å ta dem med for bevisstgjøring av både staving og uttale. Kahoot har flest ord fra presentasjonen, men også noen ord fra Quizlet. Det samme gjelder studentdiktaten.

Lykke til!