Øv hjemme

Se uttalevideoer her.

Her finner du flashcards og staveøvelser. Disse kan du gjøre hjemme.

Flashcards: Lytt til ordet – si ordet – snu kortet – les og lytt til ordet – si ordet.

Staving: Trykk START - lytt til ordet - skriv ordet – trykk ENTER - du får se riktig svar.

Vokaler

I-Y I-E U-Y Æ-Ø Ø-Å Korte og lange vokaler Diftonger

Konsonanter

ç ("tj") - ʃ ("sj") P-B L-R Retroflekser

Norwegian Pronunciation - Some of the basics

Watch more videos here.