Tips til bruk av siden

Dette er tips til lærere. Hvis du er student, klikk her.

This is a page for teachers. If you are a student, click here.

Generelt

Hvor mange opplegg du gjennomfører avhenger av klassen. Jeg bruker å gjennomgå vokallengde og I-Y i alle klasser, uansett spor/nivå. Deretter kan du velge å gjennomføre alle oppleggene, eller fokusere på de som du merker det er behov for i din klasse.

Anbefalte komponenter i anbefalt rekkefølge

  1. (Innledende Kahoot!)
  2. PPP – Bevisstgjøring av forskjellene (skole)
  3. Studentdiktat i par (skole)
  4. Quizlet som lekse (hjemme)
  5. PPP eller Quizlet - uttalerepetisjon (skole)
  6. Avsluttende Kahoot (skole)

Øv hjemme (Quizlet)

Studentene øver hjemme. Det er to aktiviteter: flashcards og diktat/staving. På flashcards hører de ordet lest opp på forsiden og på baksiden får de både se ordet skrevet og lest opp igjen. Denne øvelsen er for å gjenkjenne lydene og skille mellom dem. På dikat/staving hører de ordene lest opp, og så skal de skrive dem inn. De får umiddelbar tilbakemelding på om det er korrekt eller ikke. Om det ikke er korrekt, må de skrive ordet på nytt etter å ha blitt vist fasiten.

PowerPoint-presentasjoner

De fleste av presentasjonene er bygd opp som følger:

Slide 2: Lyd 1 - Tverrsnitt av munnen og en forklaring (engelsk) på uttalen. Presentasjon av denne sliden er avhengig av hvilken bakgrunn studentene har. Den blir nesten alltid gjennomgått i et forrykende tempo, men den ER der for de som kan benytte seg av denne informasjonen. Hvis du ikke ønsker å benytte disse slidesene i klassen din, hopp over dem eller last ned PP-presentasjonen og slett dem før du går igjennom presentasjonen.

Slide 3: Lyd 1 – Et bilde eller en forklaring som gjør uttalen enklere å huske. Her øver vi på uttalen et par ganger.

Slide 4 & 5: Lyd 2 – samme opplegg som over.

Slide 6 – 13: Minimale par. Studentene lytter og gjentar i plenum. Her kan man bruke så mye eller lite tid som man vil på repetisjon. For uttaletrening er det viktig å få dem til å gjenta ordene.

Siste dag: Gå igjennom presentasjonen én gang til. Studentene sier ordene høyt i plenum.

Øving

På dette punktet kommer det an på hvor mye tid du har til rådighet. For avanserte studenter går jeg her videre til neste steg, for de noe avanserte kan studentene skrive ned alle ordene og øve på dem i par, og for de minst avanserte printer jeg ut ordene med bilder og be dem lese et ord – også skal medstudenten peke på riktig bilde.

Studentdiktat

Denne passer fint både samme dag og som repetisjon etter å ha øvd hjemme med Quizlet. Hvis den gjennomføres samme dag kan den være litt vanskeligere fordi noen av ordene kan komme fra lista på Quizlet.

Diktaten består av to sett med ord, ei liste med ord for student A og ei anna liste med ord for student B. Student A leser sine ord til student B som skriver ned det han hører. Deretter leser student B sine ord til student A. Her får studentene øvd på både uttale- og lytteferdigheter.

Uttalerepetisjon

Før du avslutter med Kahoot, anbefaler jeg å ta en ny runde med uttaletrening. Bruk PP-presentasjonen og få studentene til å uttale lydene, eller bruk flashcardsene på samme måte.

Kahoot!

Opp til 15 spørsmål a 20 s = 5 minutter + 2 minutter oppstart

Kahoot!-en er en blanding av ord som ble gjennomgått på skolen og ord fra flashcards på Quizlet. Under hver side finner du rekkefølgen på ordene i Kahooten. Du må selv lese disse høyt under spillet.

Du velger selv om du vil ha både innledende og avsluttende Kahoot! Jeg bruker å starte med kun avsluttende kahooter i nye klasser. Innledende runder blir introdusert hvis nivået tillater det og/eller klassen går gjennom mange opplegg.

Anbefalt oppsett for Kahoot! (det er viktig at du IKKE randomiserer spørsmålene):

Hvis du ikke har Kahoot!

Det er mange grunner til at man ikke kan ta i bruk Kahoot! hele tiden eller i det hele tatt. Kanskje har man ikke tilgang til trådløst internett eller pc-er/mobiler, eller man har ikke lyst til å ta i bruk Kahoot av andre grunner. Den første gangen jeg prøvde ut denne metoden delte jeg ut lapper med lydene til deltakerne. Jeg sa et ord og de holdt opp lappen med den lyden de mente at de hørte. Dette fungerte utmerket! Lappene lages enkelt selv ved å brette et A4-ark i to og skrive f.eks. I på ene siden og Y på andre siden.

Kombiner gjerne Kahoot! og bruk av lapper for variasjon!