Om Uttale.no

Uttale.no er ment å være en ressursbank for både lærere og studenter. For læreren vil PowerPoint-presentasjoner, studentdiktater og lenker til relevante Kahoot!-er være av interesse. Studentene vil finne mest nytte av Øv hjemme (Quizlet-er), hvor de kan øve inn lydene på egen hånd.

Den vitenskapelige teorien bak opplegget finner du litt om i masteroppgaven «Perceptual Acquisition of Norwegian Close Rounded Vowels by Mandarin Chinese Learners of Norwegian» (2013).

Bak uttale.no står Cecilie S. Knudsen. Hun har jobbet som lærer i voksenopplæringen både i Ålesund og Trondheim, og som universitetslektor i norsk for utlendinger ved NTNU. Hun har også bidratt til deler av uttaleopplegget til læreboka God i norsk, hvor den semantiske bevisstgjøringen til dels ble implementert.

Uttaleopplegget var tema i en bloggpost for fagbloggen Språkprat i mars 2017.

Bilder

Illustrasjoner av Anita Reinås Dahle.

Hvor annet ikke er oppgitt, er bilder hentet fra https://pixabay.com/

Tverrsnittene av taleorganene er hentet fra https://calst.hf.ntnu.no/calst.